Klachten / complimenten

Op de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland zetten wij ons dagelijks in om de beste zorg te verlenen.  Desondanks kan het altijd gebeuren dat u ontevreden bent omdat niet alles naar wens is verlopen.

Het is belangrijk om dit aan ons te melden, zodat we hiervan kunnen leren.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van onvrede, over de bejegening of behandeling door de dienstdoende huisarts, of assistente. Ook onvrede over de organisatie van de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland kan onderwerp van een klacht zijn.
Om ervoor te zorgen dat wij op een goede manier met uw melding of klacht omgaan is er een klachtenregeling. U kunt dit online via het formulier op deze pagina doorgeven.

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen via:
Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland
T.a.v. de klachtenfunctionaris
President Kennedylaan 1a
4002 WP  Tiel

Compliment / tips of suggesties:

Bent u tevreden over onze dienstverlening?  Dan horen wij dat heel graag van u!
Ook als u geen formele klacht wilt indienen maar u heeft wel een tip of suggestie ter verbetering, dan kunt u dit online via het formulier op deze pagina doorgeven.

Het is belangrijk dat uw klacht voorzien is van uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, handtekening en een duidelijke beschrijving van de gebeurtenis en wat uw klacht hierover is. Wanneer u niet zelf de patiënt bent, hebben wij een machtiging nodig van de betreffende patiënt. Zonder deze machtiging kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. De machtiging vindt u onder deze link.

Deze machtiging graag zo spoedig mogelijk mailen naar klachtenfunctionaris@gezondrivierenland.nl of sturen naar:

Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland
President Kennedylaan 1a
4002 WP Tiel

Zo snel mogelijk na het indienen van de klacht neemt de klachtenfunctionaris contact op met de klager om na te gaan welk vervolgtraject aansluit bij de wensen van de klager.

Indien gewenst kan bemiddeling tussen klager en aangeklaagde plaats vinden.

Alle klachten worden gebruikt als leermomenten voor de organisatie. Indien nodig worden naar aanleiding van klachten protocollen en werkwijzen aangepast.

Mocht u niet tevreden zijn over de bemiddeling of als afhandeling van de klacht niet leidt tot een oplossing, kunt u voor advies contact opnemen met de externe klachtencommissie waarbij de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland is aangesloten.

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven