Klachten / complimenten

Wat is een klacht?
Een klacht is een uiting van onvrede, over de bejegening of behandeling door de dienstdoende huisarts, of assistente. Ook onvrede over de organisatie van de huisartsenpost kan onderwerp van een klacht zijn. Bent u tevreden over onze dienstverlening dan horen wij dat ook graag!

Hoe werkt de klachtenbemiddeling?
U kunt uw klacht online of schriftelijk indienen. Hieronder worden beide opties gepresenteerd.

Dien uw klacht online in
Klik op de toepasselijke knop om naar het formulier te gaan.

U kunt uw klacht/compliment ook schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van de Huisartsenpost Gelders Rivierenland President Kennedylaan 1a, 4002 WP Tiel.

Het is belangrijk dat uw klacht voorzien is van uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, handtekening en een duidelijke beschrijving van de gebeurtenis en wat uw klacht hierover is. Wanneer u niet zelf de patiënt bent, hebben wij een machtiging nodig van de betreffende patiënt. Zonder deze machtiging kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. De machtiging vindt u onder deze link.

Deze machtiging graag zo spoedig mogelijk mailen naar klachtenfunctionaris@gezondrivierenland.nl of sturen naar:

Huisartsenpost Gelders Rivierenland
President Kennedylaan 1a
4002 WP Tiel

Zo snel mogelijk na het indienen van de klacht neemt de klachtenfunctionaris contact op met de klager om na te gaan welk vervolgtraject aansluit bij de wensen van de klager.

Indien gewenst kan bemiddeling tussen klager en aangeklaagde plaats vinden.

Alle klachten worden gebruikt als leermomenten voor de organisatie. Indien nodig worden naar aanleiding van klachten protocollen en werkwijzen aangepast.

Mocht u niet tevreden zijn over de bemiddeling of als afhandeling van de klacht niet leidt tot een oplossing, kunt u voor advies contact opnemen met de externe klachtencommissie waarbij de huisartsenpost is aangesloten.

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven