Medicijnen

Als u geen toestemming heeft gegeven voor inzagen in het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) heeft de Huisartsenspoedpost geen inzage in uw medisch dossier.

Houdt u daarom de medicijnen die u gebruikt en overige medische informatie bij de hand als u contact opneemt. Zo kunt u vaak makkelijker vragen van de doktersassistente beantwoorden. U kunt hier de toestemming regelen.

Komt de spoedarts voor een (spoed)visite, zorg dan dat u de medicijnen bij de hand heeft voor de spoedarts. Als u op de Huisartsenspoedpost geweest bent of bezoek heeft gehad van de spoedarts, dan krijgt u vaak medicijnen voorgeschreven. U moet met dit recept naar de Regioapotheek, die 24 uur per dag geopend is. De Regioapotheek is gevestigd naast de Huisartsenspoedpost. Alleen op zaterdag zijn de apotheken in de regio enkele uren geopend. De assistente zal u hierover inlichten. De Huisartsenspoedpost verstrekt in principe geen herhalingsrecepten.

Medicijnen