Spoed

De regel is: Wie medische zorg nodig denk te hebben, dient contact op te nemen met de eigen huisarts, dienstdoende huisarts of Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland. Die bekijkt als deskundige wat er aan de hand is en beoordeeld of er specialistische hulp nodig is. Indien nodig wordt u naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Ziekenhuis verwezen. De balie van de SEH is, buiten kantooruren gesloten. Bezoek aan de SEH kan uitsluitend na verwijzing van de huisarts op de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland.

De Spoedeisende hulp heeft de beschikking over een wachtkamer, triagekamer, diverse onderzoeksbehandelkamers en een gipskamer.

Als u door de huisarts naar de Spoedeisende Hulp verwezen wordt, komt u afhankelijk van uw klachten in de wachtkamer of op een van de onderzoekskamers terecht. Er zullen bepaalde onderzoeken bij u gedaan worden.

Vaak voorkomende onderzoeken zijn:

  • Bloed-en urine onderzoek
  • Een hartfilmpje (ECG) maken
  • Een rontgenfoto laten maken
  • Onderzoek door de arts

Deze procedure neemt enige tijd in beslag, vooral omdat het geruime tijd duurt voor alle bloeduitslagen bekend zijn. Het is verstandig er rekening mee te houden dat u wel een paar uur op de Spoedeisende Hulp zult moeten blijven. Uiteraard doen alle artsen en verpleegkundigen er alles aan om uw verblijf zo kort en aangenaam mogelijk te maken.

Bij het loket in de wachtkamer laat u zich door de secretaresse inschrijven. Heeft u een ponsplaatje bij u dan geeft u deze af, of er wordt een nieuw ponsplaatje gemaakt. Daarop staan naam, adres, huisarts en telefoonnummer. Als de situatie dat toelaat, neemt u plaats in de wachtkamer.

Als elke seconde telt:

112 Als elke seconden telt

De regel is: Wie medische zorg nodig denk te hebben, dient contact op te nemen met de eigen huisarts, dienstdoende huisarts of Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland. Die bekijkt als deskundige wat er aan de hand is en beoordeeld of er specialistische hulp nodig is. Indien nodig wordt u naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Ziekenhuis verwezen. De balie van de SEH is, buiten kantooruren gesloten. Bezoek aan de SEH kan uitsluitend na verwijzing van de huisarts op de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland. De Spoedeisende hulp heeft de beschikking over een wachtkamer, triagekamer, diverse onderzoeksbehandelkamers en een gipskamer. Als u door de huisarts naar de Spoedeisende Hulp verwezen wordt, komt u afhankelijk van uw klachten in de wachtkamer of op een van de onderzoekskamers terecht. Er zullen bepaalde onderzoeken bij u gedaan worden. Vaak voorkomende onderzoeken zijn:

  • Bloed- en urine onderzoek
  • Een hartfilmpje (ECG) maken
  • Een röntgenfoto laten maken
  • Onderzoek door de arts

Deze procedure neemt enige tijd in beslag, vooral omdat het geruime tijd duurt voor alle bloeduitslagen bekend zijn. Het is verstandig er rekening mee te houden dat u wel een paar uur op de Spoedeisende Hulp zult moeten blijven. Uiteraard doen alle artsen en verpleegkundigen er alles aan om uw verblijf zo kort en aangenaam mogelijk te maken. Bij het loket in de wachtkamer laat u zich door de secretaresse inschrijven. Heeft u een ponsplaatje bij u dan geeft u deze af, of er wordt een nieuw ponsplaatje gemaakt. Daarop staan naam, adres, huisarts en telefoonnummer. Als de situatie dat toelaat, neemt u plaats in de wachtkamer.