Tarieven

Wie gebruik maakt van de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland, betaalt daarvoor, ongeacht de vorm van dat gebruik. Dus ook voor een telefonisch advies worden kosten in rekening gebracht. In verreweg de meeste gevallen betaalt uw zorgverzekeraar de factuur.

Als uw zorggegevens niet te achterhalen zijn, maar u bent wel patiënt bij een van onze post aangesloten huisartsen ontvangt u thuis een factuur van ons die u dient over te maken. Patiënten van wie de huisarts niet is aangesloten bij de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland in Tiel (passanten) dienen de kosten van een consult of behandeling contant op de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland af te rekenen (pinautomaat). Zij ontvangen een rekening (kwitantie) die naar hun verzekeraar kan worden gezonden. Voor telefonische consulten of (spoed)visites, wordt de rekening naar het huisadres gezonden. Ook deze kan weer door naar de zorgverzekeraar. De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). De Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland heeft hierop geen invloed. De tarieven voor het telefonisch consult zijn voor alle posten in Nederland gelijk (de tarieven voor een consult op de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland of voor een visite verschillen per post).

Vanaf 1 mei 2020 kunt u op de post alleen pinnen

Bent u niet verzekerd, dan betaalt u de kosten van het consult direct op de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland. U kunt op de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland echter alleen pinnen. Contant betalen is dan niet meer mogelijk.

Consult

Visite

Telefonisch consult

€ 148,23€222,35€ 35,00