Visite

Een visite wordt gemaakt door de visite arts bij spoedgevallen. Dat zijn ziektegevallen of letsels waarbij een dokter snel naar een patiënt toe moet. Toch bestaat het werk van de visitearts niet uitsluitend uit dit soort gevallen. De visitearts komt ook bij die patiënten op bezoek die om medische redenen niet naar de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland kunnen komen. De visitearts is altijd vergezeld van een chauffeur. Deze chauffeur heeft een speciale opleiding om de huisarts te ondersteunen. Ook heeft hij of zij een aparte rijopleiding gevolgd om de huisarts onder alle omstandigheden zo snel en zo veilig mogelijk naar de plaats van bestemming te brengen. Eenmaal aangekomen kan hij/zij de huisarts ook assisteren. Hiervoor heeft de chauffeur een aparte opleiding gehad.

De visiteauto is speciaal ingericht om zoveel mogelijk situaties aan te kunnen. De Doktersdienstenauto in feite een “compacte huisartsenpraktijk op wielen”.

Huisartsenpost Tiel - Visite auto

Huisartsenpost Tiel - Spoedkoffer

De spoedkoffer bevat een uitgebreid assortiment medicijnen, injectie- en intubatiemateriaal en apparaten die nodig zijn om direct medische hulp te kunnen verlenen, zoals een stethoscoop, bloeddrukmeter en suikerspiegelmeter. De spoedtas heeft de huisarts altijd bij zich. Daar waar nodig, worden ook wel eens andere apparaten meegenomen.

De defibrillator wordt ingezet bij hartklachten, zoals een hartstilstand of -infarct. Ook wanneer de bloedsomloop stil staat, kan er een elektrische prikkel gegeven worden. Met behulp van de defibrillator kan de huisarts ook beoordelen of in het ziekenhuis direct een dotterbehandeling nodig is. Zo’n behandeling verbetert de doorgang en daarmee de doorstroming van het bloed van het bloedvatenstelsel rond het hart.

Huisartsenpost Tiel - Defibrillator
Huisartsenpost Tiel - Materiaal tas

In deze tas bevindt zich materiaal en apparatuur om mensen met ademhalingsmoeilijkheden te helpen.

De huisarts heeft altijd een voorraad medicijnen bij zich. Hij verstrekt een dosis, die voldoende is tot aan het moment dat de patiënt zijn of haar eigen huisarts weer kan bezoeken of bellen voor een nieuw recept, bijvoorbeeld de volgende ochtend of na het weekend.

Huisartsenpost Tiel - Medicijnen
Huisartsenpost Tiel - Laptop

Op de laptop krijgt de dokter de overzichten van de af te leggen visites binnen. In één oogopslag kan de arts zien waar hij moet zijn, welke klachten de patiënt heeft, en hoeveel haast het heeft.