Werkwijze

Als u belt met de HAP krijgt u een ervaren en speciaal voor de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland opgeleide doktersassistente aan de lijn. Zij wordt continue bijgeschoold en werkt volgens vastgestelde kwaliteitsprotocollen en de telefoonstandaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap. De assistente vraagt naar uw gegevens en uw klachten. Zij is opgeleid om af te wegen welke hulp het best geboden kan worden. Bij twijfel zullen de assistentes altijd de huisarts raadplegen. De adviezen, die gegeven worden door de assistentes worden altijd op inhoud gecontroleerd door een dienstdoende arts. De ervaring leert dat tussen de 40% en 50% van de telefoontjes afgehandeld kan worden door de assistente of de arts met een telefonisch advies.

De Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland levert géen tandheelkundige zorg
Voor tandheelkundige klachten/hulp: bel (via uw eigen tandarts) de dienstdoende tandarts.

De volgende gegevens zijn nodig als u de post belt:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum van de patiënt
 • naam eigen huisarts
 • verzekeringsgegevens
 • naam gebruikte medicijnen

Er zijn 4 mogelijkheden voor afhandeling:

 • de assistente geeft zelf een advies over hoe te handelen
 • de assistente verbindt door met de dokter of laat de dokter terugbellen
 • de assistente maakt een afspraak voor een bezoek op de post (u moet zich kunnen identificeren)
 • de assistente roept de visite dokter op om een visite aan huis te brengen

De Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland telt op dit moment 81 aangesloten huisartsen. Daarnaast maakt de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland gebruik van een groot aantal waarnemers en Hidha’s (huisarts in dienst van een huisarts). Patiënten van bovenstaande huisartsen die in de avond, nacht en het weekend doktershulp nodig hebben kunnen dus het algemene nummer van de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland bellen.

Werkwijze

Wat is het verschil tussen de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland en de dagpraktijk: